ЄРАУ

Єдиний Реєстр Адвокатів України

Порядок ведення єдиного реєстру адвокатів УкраїниГолові Ради адвокатів
Житомирської області
Прокопчуку В.О.

                                                                                  Адвоката_______________________
      (ПІБ) 

                                                                                                                 ______________________________________
                                                                                                                 ______________________________________
                                                                                                                                                  (адреса)

Відповідно до вимог ст. 17, частини 1 розділу IX «Прикінцеві положення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. З частини 1 Указу Президента України «Про визнання такими, що втратили чинність деяких указів Президента України від 31.10.2012 року», надаю відомості, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України:
1)   прізвище, ім'я та по батькові адвоката _____________________________________
________________________________________________________________________;
2)   номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
3)   найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв'язку
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

4)   адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв'язку _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
5)        інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю _________________________________________________________________.


Інших відомостей, передбачених цим законом для внесення до Єдиного реєстру адвокатів України станом на____________ 2019 року, немає.


Підтверджую, що зазначена вище інформація є достовірною та дозволяю обробляти та використовувати її як мої персональні дані.
У випадку зміни відомостей про мене, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, зобов’язуюсь письмово повідомити про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою мого робочого місця.

Адвокат                                                    підпис                                       ПІП
                                                       

Немає коментарів:

Дописати коментар

Designed By T