пʼятниця, 24 травня 2019 р.


Рада адвокатів  Житомирської області приєднується до привітань наших колег з нагоди присвоєння почесного звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ"  - Красовській Наталії Єгорівні та Пашковській Наталії Вікторівні.
Відповідно до Указу президента України №58/2019 про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, захист державного суверенітету і територіальної цілісності України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм,  присвоєно почесні звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ"  адвокатам Житомирської області - Красовській Наталії Єгорівні та Пашковській Наталії Вікторівні .

 Ради адвокатів Житомирської області                                                   
Читати далі

понеділок, 6 травня 2019 р.

Наші вітання !

Рада адвокатів Житомирської області вітає адвоката Андрія Олександровича Гожого з включенням в члени організації «Сеть Солидарности» штаб-квартира якої знаходиться в місті Берн, столиці Швейцарської Конфедерації.
Шановний Андрій Олександрович, ми впевнені, що Вас будуть і надалі супроводжувати успіхи та великі досягнення!
Ви являєтеся дороговказом у відданості професії юриста, якій Ви присвятили частину свого життя.
Всі свої знання, досвід, високий професіоналізм Ви віддаєте тим, хто потребує захисту прав і законних інтересів.
Бажаємо подальших професійних досягнень, вдало та з гідністю виступити з доповіддю на Генеральному зібрані організації в Берне.

З великою повагою від імені колективу, -
Голова Ради адвокатів Житомирської області
Прокопчук В.О.
Читати далі

четвер, 2 травня 2019 р.

Семінару для адвокатів !


25 травня 2019 р. о 10.00 год. (реєстрація учасників 9-30 год.) за адресою м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 46/15, «Житомирський інститут медсестринства» проводитиметься семінар з підвищення кваліфікації  адвокатів Житомирської області за участю Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центр МВС України як структурного підрозділу Експертної служби МВС України, на  теми:  

1.               Питання, що вирішує судова дактилоскопічна, трасологічна експертиза та експертиза зброї.
Виступ завідувача сектору дактилоскопічних досліджень відділу криміналістичних видів досліджень Мура’вйова Сергія Олександровича.

2.                 Судове почеркознавство та технічна експертиза документів Особливості їх призначення та проведення. Судова портретна експертиза. Особливості її призначення та проведення.
Виступ завідувача сектору досліджень у сфері інформаційних технологій Довжаниці Романа Олеговича.

3.               Особливості призначення судових інженерно-транспортних та фототехнічних експертиз.
Виступ завідувача сектору автотехнічних досліджень відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Зозіка Сергія Васильовича.

4.               Особливості призначення судових автотоварознавчих, економічних, будівельно-технічних, оціночно-будівельних та товарознавчих експертиз.
Виступ т.в.о. завідувача відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Євпака Сергія Анатолійовича.

Тривалість семінару з 10 00 до 13 00 год.

Адвокатам Житомирської області, стажистам, помічникам адвокатів участь в даному семінарі є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ. До 24 травня 2019 р. необхідно обов’язково зареєструватись в Раді адвокатів Житомирської області - направивши на електрону скриньку Ради адвокатів Житомирської області - (rada.zt@ukr.net) лист про участь в даному семінарі.З повагою,
 Голова Ради адвокатів
 Житомирської області                                                                                 В.О.Прокопчук
Читати далі

Увага шановні колеги !

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень, керуючись  Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (далі Порядок) із подальшими змінами і доповненнями.(http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2019-02-14-poryadki-20_5ca35aef7a1b9.pdf)
Підвищення свого професійного рівня (підвищення кваліфікації) є важливим професійним обов’язком адвокатів дотримання якого має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення ними своїх професійних знань, вмінь та навичок, здобуття нової спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, забезпечувати адвокатів достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці його тлумачення та застосування.
З метою оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів встановлюється відповідний період оцінювання тривалістю у три роки.
За основу оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів приймається система залікових балів, визначена у Додатку № 4 цього Порядку - один заліковий бал дорівнює одній годині навчання.
Адвокат має отримати не менше 30 залікових балів протягом періоду оцінювання.
 Один заліковий бал з підвищення кваліфікації адвокатів дорівнює 1 (одній) годині. 
 Адвокати, які набули статусу адвоката, в перший рік зобов’язані пройти Модульну програму «Молодий адвокат», яку розробляє та реалізовує Вища школа адвокатури НААУ. 
Адвокати, які набули статусу адвоката, в перші три роки зобов’язані підвищувати кваліфікацію на рівні 16 годин на рік. 
 Всі адвокати, за виключенням адвокатів, зазначених у пункті 20 цього порядку, зобов’язані підвищувати кваліфікацію адвоката на рівні 10 годин на рік. 
Адвокат за рік має отримати не менше ніж 2 залікових бали за навчання з питань правил адвокатської етики та стандартів професійної діяльності. 
 Не менше 50% залікових балів з підвищення кваліфікації повинні бути отримані адвокатом під час заходів організованих операторами підвищення кваліфікації адвокатів в Україні. 
Адвокат зобов’язаний самостійно вести облік залікових балів, зберігати сертифікати про участь у заходах з підвищення кваліфікації та сертифікати про проходження навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатами, інші документи, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом періоду оцінювання та не менше року після його закінчення.
Не пізніше 31 січня кожного року адвокат зобов’язаний надати Раді адвокатів регіону картку обліку залікових балів, форма якої встановлена у Додатку 4 Порядку, та копії документів, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом минулого року. Зазначені документи можуть бути витребувані в адвоката у разі надходження до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скарг (окремих ухвал, подань, постанов) про порушення, вчинені адвокатом або про низький рівень якості наданої ним правової допомоги, та враховуються при розгляді дисциплінарної справи,.
У зв’язку з чим Рада адвокатів Житомирської області надає додатковий термін (до 30 червня 2019 року) для надання карток облікових залікових балів, форма яких встановлена у Додатку 4 Порядку, та копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом минулого року.
Адвокати, які не виконують обов’язку щодо підвищення свого професійного рівня, а саме постійного вдосконалення своїх знань і професійної майстерності відповідно до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України , а отже не виконують вимог цього Порядку, можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, за невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків.

Додаток зразок картки залікових балів

Додаток 4

до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України

 

КАРТКА ОБЛІКУ ЗАЛІКОВИХ БАЛІВ

__________________________(ПІБ), свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №__________від ______________ року, видане ____________________.
Період: 201рік
N
Дата прове-дення заходу
Назва заходу
Орга-нізатор заходу
Форма участі (слухач або   допові-дач)
Тема доповіді або теми, прослухані учасником
Кількість отриманих балів


Всього балів

                                                                         (ПІДПИС)                                   (П.І.Б.)


З повагою,
 Голова Ради адвокатів
 Житомирської області                                                                                 В.О.Прокопчук
Читати далі
Designed By T