четвер, 31 травня 2018 р.

План-графік проведення семінарів та тренінгів з підвищення кваліфікації адвокатів на 2018 рікДата заходу
Тип заходу
Місце
проведення
заходу
1.
24 лютого 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів міста Києва
м. Київ
2.
17 березня 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів Кіровоградської області
м.
Кропивницький
3.
24 березня 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів Тернопільської області
м. Тернопіль
4.
21 квітня 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів Сумської області
м. Суми
5.
19 травня 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів Львівської області
м. Львів
6.
02 червня 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів Івано-Франківської та Чернівецької областей
м. Івано- Франківськ
7.
16 червня 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів Запорізької області
м. Запоріжжя
8.
07 липня 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів Миколаївської області
м. Миколаїв
9.
14 липня 2018 року
Семінар для адвокатів Волинської та Рівненської областей
м. Луцьк
10.
21 липня 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів Донецької області
м. Маріуполь
11.
04 серпня 2018 року
Семінар для адвокатів Луганської області
м.
Сєвєродонецьк
12.
11 серпня 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів Харківської області
м. Харків
13.
01 вересня 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів Одеської області
м. Одеса
14.
15 вересня 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів Херсонської області
м. Херсон
15.
29 вересня 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів Дніпропетровської області
м. Дніпро
16.
06 жовтня 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів Закарпатської області
м. Мукачево
17.
20 жовтня 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів Вінницької та Житомирської областей (був перенесений на 11.08.2018 р.)
м. Вінниця
18.
03 листопада 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів Чернігівської області
м. Чернігів
19.
10 листопада 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів Черкаської області
м. Черкаси
20.
17 листопада 2018 року
семінар НААУ для адвокатів Хмельницької та Тернопільської областей
м.
Хмельницький
21.
01 грудня 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів Полтавської області
м. Полтава
22.
08 грудня 2018 року
Семінар НААУ для адвокатів Донецької області
м. Краматорськ


Читати далі

Шановні колеги !


Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень, керуючись  Порядоком підвищення кваліфікації адвокатів України  (далі Порядок) із подальшими змінами і доповненнями.
Підвищення свого професійного рівня (підвищення кваліфікації) є важливим професійним обов’язком адвокатів дотримання якого має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення ними своїх професійних знань, вмінь та навичок, здобуття нової спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, забезпечувати адвокатів достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці його тлумачення та застосування.
З метою оцінювання підвищення кваліфікації адвокаті встановлюється відповідний період оцінювання тривалістю у три роки.
За основу оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів приймається система залікових балів, визначена у Додатку № 4 цього Порядку - один заліковий бал дорівнює одній годині навчання.
Адвокат має отримати не менше 30 залікових балів протягом періоду оцінювання.
Адвокат має отримати не менше 10 залікових балів кожного року,протягом періоду оцінювання визначеного пунктом 13 цього Порядку.
Адвокат зобов’язаний самостійно вести облік залікових балів, зберігати сертифікати про участь у заходах з підвищення кваліфікації та сертифікати про проходження навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатами, інші документи, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом періоду оцінювання та не менше року після його закінчення.
Не пізніше 31 січня кожного року адвокат зобов’язаний надати раді адвокатів регіону картку обліку залікових балів, форма якої встановлена у Додатку 4 Порядку, та копії документів, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом минулого року. Зазначені документи можуть бути витребувані в адвоката у разі надходження до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скарг (окремих ухвал, подань, постанов) про порушення, вчинені адвокатом або про низький рівень якості наданої ним правової допомоги, та враховуються при розгляді дисциплінарної справи,.
У зв’язку з чим Рада адвокатів Житомирської області надає додатковий термін (до 30 червня 2018 року) для надання карток облікових залікових балів, форма яких встановлена у Додатку 4 Порядку, та копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом минулого року.
Адвокати, які не виконують обов’язку щодо підвищення свого професійного рівня, а саме постійного вдосконалення своїх знань і професійної майстерності відповідно до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України , а отже не виконують вимог цього Порядку, можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, за невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків.

Додаток зразок картки облікових балів

Додаток 4

до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України

 

КАРТКА ОБЛІКУ ЗАЛІКОВИХ БАЛІВ

__________________________(ПІБ), свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №__________від ______________ року, видане ____________________.
Період: 201_ рік
N
Дата прове-дення заходу
Назва заходу
Орга-нізатор заходу
Форма участі (слухач або допові-дач)
Тема доповіді або теми, прослухані учасником
Кількість отриманих балів


Всього балів

                                                                         (ПІДПИС)                                   (П.І.Б.)

З повагою,
 Голова Ради адвокатів
 Житомирської області                                                                                 В.О.Прокопчук


Читати далі
Designed By T