четвер, 29 травня 2014 р.

Шановні колеги!


АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА  - АУДИТ»

Шановні колеги!
У зв’язку із затвердженням нової концепції реформування законодавства у сфері корпоративного управління, запрошуємо Вас взяти участь у семінарі
 «ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА  ТА  ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ  КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ»
26-27 червня 2014 року, м. Трускавець

Семінар рекомендовано для керівників акціонерних товариств та їх заступників, керівників юридичних служб, служб по роботі з акціонерами, корпоративних секретарів, фахівців по роботі з цінними паперами, аудиторів.
Доповідачі:
Колесникова Тетяна Василівна – радник Голови НКЦПФР;
Величко Олена Георгіївна – к. е. н., член консультаційної ради з обліку та аудиту НКЦПФР, радник Голови НКЦПФР.
ПРОГРАМА:
I.                  Новели законодавства та їх кардинальний вплив на моделі корпоративного управління товариствами в Україні.
1.     Вплив на вибір ефективної моделі корпоративного управління товариства в залежності від кількості власників та розподілу між ними голосів.
2.     Наглядова рада товариства: нові можливості. Роль, місце та повноваження голови Наглядової ради.
3.     Особливості функціонування в нових умовах колегіального та одноосібного виконавчого органу товариства. Варіанти щодо порядку створення та повноважень виконавчого органу товариства.
4.     Керівник виконавчого органу: його роль та повноваження залежно від обраної корпоративної моделі (власник товариства чи найманий менеджер).
5.     Корпоративний секретар: місце у системі корпоративного управління. Призначення чи обрання, підпорядкування, повноваження, винагорода та відповідальність.
6.     Чи можливо і чи варто делегувати повноваження ЗЗА іншим органам управління товариства. Процедури делегування.
II.               Вимоги НКЦПФР до статутів та внутрішніх документів товариства.
1.     Зміни у законодавстві та вимоги до Статутів товариств.
2.     Внутрішні положення товариства порядок прийняття та внесення змін.
3.     Вимоги до змісту внутрішніх положень товариства.
4.     Відображення у статуті та внутрішніх положеннях рішень та роз’яснень НКЦПФР.
III.           Перевірки стану корпоративного управління товариства.
1.     Контрольно-ревізійна діяльність НКЦПФР: правила і процедури. Підстави планових та позапланових перевірок. Як уникати штрафних санкцій.
2.     Внутрішні перевірки стану корпоративного управління товариства: внутрішній та зовнішній аудит.
IV.           Зміна розміру статутного капіталу, як елемент корпоративної стратегії. Навіщо і кому вигідно?
1.     Збільшення статутного капіталу:
1.1. Додаткова емісія як спосіб перерозподілу часток у статутному капіталі.
1.2. Індексація. Доцільність, проблемні питання та шляхи їх подолання.
2.     Зменшення статутного капіталу:
2.1. Як безкоштовно збільшити свій відсоток у статутному капіталі товариства.
2.2. Чи реально змусити товариство зменшити статутний капітал на вимогу держорганів.
3.      Проблемні питання зменшення статутного капіталу.
V.               Права та обов’язки акціонерів. Судова практика.
1.Новели законодавства у сфері прав та обов’язків акціонерів у т.ч. щодо проведення загальних зборів.
2. Право акціонерів на  інформацію, на захист персональних даних та можливість зловживання цими правами.
3.Чи можна виключити акціонера зі складу товариства?
4.Які існують шляхи зменшення кількості акціонерів товариства?
      VI.   Вимоги до аудиторських висновків, які подаються до НКЦПФР. Процедура перевірки стану корпоративного управління та внутрішнього аудиту у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ:
Семінар проводиться на базі СГК «ДНІПРО-БЕСКИД» (м. Трускавець, Львівська обл., вул. Дрогобицька, 33).  Проживання в готелі «БЕСКИД» (4 дні, 3 ночі).
Вартість семінару на одного учасника: 2970 грн (без ПДВ) (місце в двомісному номері, 3-х разове харчування у ресторані по принципу «шведський стіл», лекції, консультації, матеріали щодо теми семінару (в електронному виді) із змінами в нормативній базі на дату проведення семінару);
Заїзд та поселення учасників семінару 25 червня 2014 року.
Виїзд учасників семінару 28 червня 2014 року.
Початок занять 26 червня 2014 року о 10.00.
Для участі в семінарі необхідно:
§  Зробити заявку  до 17 червня 2014 року за телефонами/факсами  (044)565-99-99, 565-77-22 або надіслати заявку електронною поштою за адресою lilya@sma.ua;
§  Отримати рахунок та оплатити до 17 червня 2014 року на рахунок ТОВ «АФ «Імона-Консалтинг»,  р/р  26002415572 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ  38806349 , за одного учасника.
За наявності більше одного учасника від однієї організації надається знижка у розмірі 10% за кожного наступного учасника.

У разі відмови від участі в семінарі після 17 червня 2014 року з вини учасника перераховані кошти не повертаються.

Читати далі

До уваги адвокатів!!!

При поддержке ПАКУ  05 июня 2014 г .  состоится семинар нашего нового коллективного члена юридической фирмы "Саенко Харенко" на тему "Рейдеры - "санитары леса" или "могильщики" бизнеса. Так ли они опасны в современных условиях?". 
Как отличить рейдерский захват от недружественного поглощения? Где граница между этими категориями? Критерий прост - законность действий стороны, заинтересованной в контроле над активами. Наиболее проблемными вопросами в сфере корпоративной безопасности являются внешние риски преимущественно юридического характера. Однако более чем 16-летний опыт господина Погребного по «спасению» крупных холдингов, банков и промышленных компаний доказывает, что пробелы в работе внутренних функций компании, отвечающих за корпоративную безопасность, конкурентную разведку, безопасность владельцев и топ-менеджмента, а также объектов компании, - могут стать не менее серьезными рисками для нормального функционирования бизнеса.  
В настоящее время наибольшее распространение получили три основных варианта поглощения компаний
  • Установление контроля над менеджментом предприятия или лицом, представляющим интересы владельца крупного пакета акций;
  • Приобретение контрольного пакета акций;
  • Банкротство компании с последующим приобретением ее активов. 
ТЕЗИСЫ СЕМИНАРА 
  • Слияния и поглощения - две стороны одной медали. 
  • Недружественное поглощения, чрезвычайно недружественное поглощение, рейдерство. Общие и отличительные черты. 
  • Способы и методы защиты от рейдов. Опыт Запада и современной Украины. 
  • Практические примеры из опыта. Корпоративный конфликт как среда обитания современного бизнеса. 
  • Вы - мишень поглощения. Когда и по каким признакам вы можете это понять?
В ходе семинара, вы услышите советы: как избежать подобных ситуаций на реальных примерах зарубежных и отечественных компаний. Практические аспекты в решение конфликтных вопросов и потенциально опасных для компании ситуаций, предоставленные автором семинара, будут подкреплены форматом «вопрос-ответ». Вы сможете узнать как избежать или предупредить корпоративное мошенничество, научитесь разоблачать шпиона в коллективе, и всесторонне вооружитесь для борьбы с недобросовестными конкурентами. Именно это должен знать каждый руководитель для того, чтобы защитить свой бизнес и приумножить его успех. 
СПИКЕР  - Сергей Погребной, партнер ЮФ «СаенкоХаренко», имеет более чем 16-летний опыт юридической практики, специализируется на сопровождении сложных судебных процессов, инвестиционных проектов, корпоративной безопасности, корпоративном праве и управлении, M&A, ценных бумагах. Господин Погребной включен в список рекомендованных юристов в сфере разрешения споров (UkrainianLawFirms 2013) и рейтинга BestLawyersInternational 2014, а также входит в число лучших юристов Украины в сфере судебной практики и судебного процесса (рейтинг «Выбор клиента 2013» издательства «Юридическая Газета»).
Время проведения- 11.00-14.00. Регистрация - с 10.30. 
Участие в семинаре - бесплатное.  Предварительная регистрация обязательна!
Для регистрации укажите, пожалуйста, ФИО участника, должность, название компании , контактный телефон и электронный адрес. 
Справка:
Sayenko Kharenko  является одной из ведущих юридических фирм Украины, специализируется на сопровождении сложных трансакционных сделок и проектов в сфере разрешения споров. Фирма пользуется высокой репутацией среди клиентов за предоставление инновационных юридических решений во всех основных отраслях права.Опыт Sayenko Kharenko в таких основных отраслях права, как конкурентное, корпоративное право и M&A, международная торговля, международный арбитраж, налогообложение, недвижимость, разрешение судебных споров, реструктуризация задолженности, трудовое право, финансовое право, подтвержден лидерством фирмы в рейтинговых таблицах проектов, отмечен наградами и профессиональными рейтингами. 
Если Вы хотите отписаться от этой рассылки, пожалуйста, напишите об этом на адрес Irina.Bilyachenko@cgpa.com.ua с темой письма "Отписаться от рассылки".   
С уважением, Ирина Биляченко
Руководитель секретариата  
Профессиональная ассоциация корпоративного управления 
г.Киев, ул.Михайловская, 12 Б  
тел. (044)228-87-59 
email:Irina.Bilyachenko@cgpa.com.ua 
www.cgpa.com.ua
Анонс ближайших мероприятий. Детальная информация на сайте ПАКУ в разделе "Мероприятия"
26-30 мая - специализированная программа " Корпоративный секретарь "
27 мая - практикум "Общее собрание акционеров: практические советы, судебная практика"
28 мая - практикум "Деятельность органов управления АО и  защита прав акционеров: требования законодательства и судебная практика" 
29 мая - семинар "Деятельность АО на фондовом рынке" 
12-13 июня - программа "Международные стандарты деятельности Совета директоров (Наблюдательного совета)" (для председателей и секретарей НС) 
25 июня - практикум "Крупные сделки и сделки с заинтересованностью"
26 июня- практикум "Судебная практика разрешения корпоративных споров" 


Читати далі

Шановні адвокати Житомирської області!!!

Рада адвокатів Житомирської області повідомляє, що з метою реалізації вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в частині фінансового забезпечення органів адвокатського самоврядування, що в тому числі здійснюється за рахунок щорічних внесків адвокатів в порядку передбаченому ст. 58 Закону та згідно Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013 року за № 72, - термін, до якого було необхідно сплатити щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в поточному році закінчився 31 березня 2014 р.
Згідно до п. 2.16. Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування - у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених Положенням строків їх сплати понад один місяць, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді попередження. Якщо таке прострочення сплати перевищує три місяці - до адвоката застосовується дисциплінарна відповідальність у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.
З метою попередження негативних наслідків для адвокатів, які не сплатили щорічні внески у встановленій сумі в передбачені терміни, Рада адвокатів Житомирської області повідомляє про необхідність ТЕРМІНОВОЇ сплати внесків в розмірі – 1218 грн. на банківські реквізити Ради адвокатів Житомирської області вказані нижче:
Отримувач: Рада адвокатів Житомирської області
Код 38708386
р/р 26005300835744
в ФЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТ ОЩАДБАНК м. Житомир,
МФО 311647
Сума внеску: 1218 грн.
Призначення платежу: щорічний внесок від (прізвище, ім’я, по-батькові) на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2014 р.

    
 З повагою,
Голова Ради адвокатів
Житомирської області                                                                          

                                                           В.О. Прокопчук
Читати далі
Designed By T