Інформація щодо розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката

Вимоги до скарги

Відповідно до ч.3 ст.33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.4.3.2.Регламенту кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 року №268 (нова редакція), Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність,затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120, дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в Єдиному реєстрі адвокатів України, тобто за адресою робочого місця, визначеному у даній адміністративно – територіальній одиниці. 
Дисциплінарним провадженням визнається процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознаки дисциплінарного проступку. 
Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності лише в порядку дисциплінарного провадження, з підстав вчинення ним дисциплінарного проступку, види якого передбачені статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
Визнання інших діянь дисциплінарним проступком адвоката та притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за їх вчинення не допускається. Обов'язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. 
           Заява (скарга) адресується до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України. Заява (скарга) подається в письмовій формі особисто заявником (скаржником) або його представником. Заява (скарга) може бути надіслана поштою.  У заяві (скарзі) обов’язково має бути зазначено:  найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури- регіону, до якої подається заява (скарга); - ПІБ (найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи - для посадової та службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти (за наявності);  ПІБ адвоката щодо поведінки якого подається заява (скарга),- поштова адреса, а також номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти, якщо такі відомі;  виклад обставин, якими заявник обґрунтовує факт наявності в діях- адвоката дисциплінарного проступку;  вимоги заявника (скаржника). На підтвердження обставин, якими обґрунтовується заява (скарга),  зазначає-заявник (скаржник) надає докази, а в разі неможливості  докази, надання яких самостійно є неможливим, із обов’язковим зазначенням причин та прохання до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про їх витребування.  До заяви (скарги) додається її копія та копії всіх документів, що приєднуються до неї, для вручення адвокату щодо поведінки якого подається заява (скарга), а також копія платіжної квитанції банківської установи про оплату за організаційно-технічне забезпечення її розгляду.


Реквізити для сплати організаційно-технічного забезпечення розгляду скарги на адвоката

Отримувач: Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області
п/р UA553116470000026001300862476
(код 25777050, р/р 26001300862476, в ФЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТ ОЩАДБАНК м. Житомир, МФО 311647)
Сума: 2600 грн.
Призначення платежу: Організаційно технічне забезпечення розгляду скарги. ПІП платника.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Designed By T