Інформація щодо розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката

До уваги скаржників!

Рішенням Ради адвокатів України №144 від 16-17 листопада 2022 року «Про реєстр дисциплінарних проваджень»  створено реєстр дисциплінарних проваджень та встановлено плату за внесення кваліфікаційно – дисциплінарними  комісіями адвокатури регіонів відомостей до цього реєстру у розмірі  одного прожиткового мінімуму доходів громадян  для працездатних осіб, встановленого законом на день подання заяви (скарги) щодо адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.

Вимоги до скарги

Відповідно до ч.3 ст.33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.4.3.2.Регламенту кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 року №268 (нова редакція), Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність,затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120, дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в Єдиному реєстрі адвокатів України, тобто за адресою робочого місця, визначеному у даній адміністративно – територіальній одиниці. 

Дисциплінарним провадженням визнається процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознаки дисциплінарного проступку. 

Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності лише в порядку дисциплінарного провадження, з підстав вчинення ним дисциплінарного проступку, види якого передбачені статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Визнання інших діянь дисциплінарним проступком адвоката та притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за їх вчинення не допускається. Обов'язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. 

Заява (скарга) адресується до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України. Заява (скарга) подається в письмовій формі особисто заявником (скаржником) або його представником. Заява (скарга) може бути надіслана поштою.  У заяві (скарзі) обов’язково має бути зазначено:  найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури- регіону, до якої подається заява (скарга); - ПІБ (найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи - для посадової та службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти (за наявності);  ПІБ адвоката щодо поведінки якого подається заява (скарга),- поштова адреса, а також номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти, якщо такі відомі;  виклад обставин, якими заявник обґрунтовує факт наявності в діях- адвоката дисциплінарного проступку;  вимоги заявника (скаржника). На підтвердження обставин, якими обґрунтовується заява (скарга),  зазначає-заявник (скаржник) надає докази, а в разі неможливості  докази, надання яких самостійно є неможливим, із обов’язковим зазначенням причин та прохання до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про їх витребування.  До заяви (скарги) додається її копія та копії всіх документів, що приєднуються до неї, для вручення адвокату щодо поведінки якого подається заява (скарга), а також копія платіжної квитанції банківської установи про оплату за організаційно-технічне забезпечення її розгляду.

 


Реквізити для сплати за внесення відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень

1) Отримувач: Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області
п/р UA553116470000026001300862476
(код 25777050, р/р 26001300862476, в ФЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТ ОЩАДБАНК м. Житомир, МФО 311647)
Сума: 2415,60 грн.
Призначення платежу: внесення 90 % плати за внесення відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень.
2) Отримувач: Національно асоціація адвокатів України
п/р UA623209840000026009210281016
(ЄДРПОУ 38488439, МФО 320984 АТ «ПроКредит Банк»)
Сума: 268,40 грн.
Призначення платежу: внесення 10 % плати за внесення відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Designed By T