Інформація для осіб, які виявили бажання стати адвокатом

ВИМОГИ ДО ОСОБИ, ЯКА ЗВЕРТАЄТЬСЯ ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО ДОПУСК ДО СКЛАДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ:

 Особа, яка виявила бажання набути статус адвоката (далі Заявник), звертається до КДКА регіону за місцем проживання із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту.

До заяви додається письмова згода Заявника на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених ним відомостей та зобов’язання про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА. У разі не надання особою, яка виявила бажання стати адвокатом, письмової згоди на перевірку достовірності та повноти повідомлених нею відомостей, така особа до кваліфікаційного іспиту не допускається.

 Одночасно із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту Заявник подає наступні документи:

                 Документ державного зразка, що підтверджує набуття Заявником повної вищої освіти за спеціальностями «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право» (оригінал та нотаріально посвідчену копію);

                 Документ, що підтверджує наявність у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію) (трудова книжка, послужний список). Документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка з компетентного органу про суму сплаченого єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката;

                 Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (скорочений);

                 Довідку медичної установи про стан здоров’я Заявника (медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів форма №122-2/о, затверджена Наказом МОЗ України №12 від 17.01.2002 р.);

                 Власноруч написану, засвідчену особистим підписом, довідку про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, що йому не видавалось свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва;

                 Оригінал та копію документу, який у встановленому законом порядку, підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника (паспорт);

                 Копію картки фізичної особи-платника податків, за виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку (ідентифікаційний номер);

                 копія документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

                 Характеристика з місця роботи або з місця проживання;

                 Довідка з місця роботи.

До заяви також додаються три фото розміром 3Х4, два пластикових скорозшивачі.


ОГОЛОШЕННЯ
23 квітня 2021 р. о 09.30 год.  за адресою м.Житомир, м-н Соборний, 1, Будинок правосуддя, 4-й поверх, «Шаховий зал» відбудеться складення письмового кваліфікаційного іспиту, який складатимуть наступні особи:

1)     Зеленюк Юрій Павлович

2)    Цимбалюк Юрій Григорович

3)    Шелест Яніна Юріївна

4)    Сога Максим Леонідович

5)    Збаражська Галина Вікторівна

6)    Лук’янчук Юрій Віталійович

7)    Єрко Ірина Миколаївна

8)    Туровець Сергій Павлович 

9) Поспєлова-Петрук Оксана ОлександрівнаОГОЛОШЕННЯ
10 липня 2020 р. о 09.30 год.  за адресою м.Житомир, м-н Соборний, 1, Будинок правосуддя, 4-й поверх, «Шаховий зал» відбудеться складення письмового кваліфікаційного іспиту, який складатимуть наступні особи:

 1. Гуменюк Сергій Павлович
 2. Крилова Тетяна Миколаївна
 3. Сіра Діана Миколаївна
 4. Майданик Артем Олександрович
 5. Данилишин Петро Богданович
 6. Кравченко Андрій Олександрович
 7. Захарченко Олена Євгеніївна
 8. Прокопенко Ольга Василівна
 9. Корніцький Дмитрій Юрійович
 10. Кринін Ігор Олександрович 
ОГОЛОШЕННЯ
18 червня 2020 р. о 09.30 год.  за адресою м.Житомир, м-н Соборний, 1, Будинок правосуддя, 4-й поверх, «Шаховий зал» відбудеться складення письмового кваліфікаційного іспиту, який складатимуть наступні особи:
 1.   Гриб Олексій Сергійович
 2.  Малахов Марат Володимирович
 3.  Янчук Віктор Миколайович
 4.  Чуприна Андрій Володимирович
 5.   Клочан Ірина Олександрівна
 6.  Кочергіна Світлана Олександрівна
 7.   Бреднєва Діана Олександрівна
 8.  Бреднєв Олександр Олександрович 


ВИМОГИ ДО ОСОБИ, ЯКА ЗВЕРТАЄТЬСЯ ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО ДОПУСК ДО СКЛАДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ:

Особа, яка виявила бажання набути статус адвоката (далі Заявник), звертається до КДКА регіону за місцем проживання із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту.

До заяви додається письмова згода Заявника на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених ним відомостей та зобов’язання про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА. У разі не надання особою, яка виявила бажання стати адвокатом, письмової згоди на перевірку достовірності та повноти повідомлених нею відомостей, така особа до кваліфікаційного іспиту не допускається.

Одночасно із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту Заявник подає наступні документи:

  Документ державного зразка, що підтверджує набуття Заявником повної вищої освіти за спеціальностями «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право» (оригінал та нотаріально посвідчену копію);

   Документ, що підтверджує наявність у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію) (трудова книжка, послужний список). Документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка з компетентного органу про суму сплаченого єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката;

 Документ встановленої форми (довідка, витяг) компетентного органу про відсутність судимості;

  Довідку медичної установи про стан здоров’я Заявника (медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів форма №122-2/о, затверджена Наказом МОЗ України №12 від 17.01.2002 р.);

 Власноруч написану, засвідчену особистим підписом, довідку про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, що йому не видавалось свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва;

 Оригінал та копію документу, який у встановленому законом порядку, підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника (паспорт);

  Копію картки фізичної особи-платника податків, за виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку (ідентифікаційний номер);

  Копія документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

    Характеристика з місця роботи або з місця проживання;

    Довідка з місця роботи.До заяви також додаються три фото розміром 3Х4, два пластикових скорозшивачі.


Рішення № 86 від 02 червня 2018 року Про внесення та затвердження змін до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, Положення про порядок прийняття та розгляд скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю

Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні

Рішення №68від 26 лютого 2016 року Про затвердження у новій редакції Програми складання кваліфікаційного іспиту

Програма складання кваліфікаційного іспитуНемає коментарів:

Дописати коментар

Designed By T