Інформація для осіб, які виявили бажання стати адвокатом

Відповідно до рішення РАУ №143 від 16-17 листопада 2022 р. з 01.12.2022 р. здійснюється плата за витяг-довідку з Реєстру осіб, які виявили бажання скласти іспит з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю після внесення особою встановленої плати 

(0.5 мінімальної заробітної плати на момент подачі особою заяви, з 01.04.2024 року 8000,00 грн.) за наступними реквізитами:

1) Отримувач: Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області

п/р UA553116470000026001300862476  
код ЄДРПОУ 25777050
Сума: 3600,00грн.
Призначення платежу: ПІБ платника, 90% за довідку з реєстру осіб, які виявили бажання скласти іспит

2) Отримувач: Національно асоціація адвокатів України

п/р UA623209840000026009210281016 
(ЄДРПОУ 38488439, МФО 320984 АТ «ПроКредит Банк»)
Сума: 400,00 грн.
Призначення платежу: ПІБ платника, 10% за довідку з реєстру осіб, які виявили бажання скласти іспит 

 


ВИМОГИ ДО ОСОБИ, ЯКА ЗВЕРТАЄТЬСЯ ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО ДОПУСК ДО СКЛАДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ:

Особа, яка виявила бажання набути статус адвоката (далі Заявник), звертається до КДКА регіону за місцем проживання із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту.
До заяви додається письмова згода Заявника на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених ним відомостей та зобов’язання про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА. У разі не надання особою, яка виявила бажання стати адвокатом, письмової згоди на перевірку достовірності та повноти повідомлених нею відомостей, така особа до кваліфікаційного іспиту не допускається.

Одночасно із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту Заявник подає наступні документи:
 • Документ державного зразка, що підтверджує набуття Заявником повної вищої освіти за спеціальностями «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право» (оригінал та нотаріально посвідчену копію);
 • Документ, що підтверджує наявність у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію) (трудова книжка, послужний список). Документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка з компетентного органу про суму сплаченого єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката;
 • Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (скорочений);
 • Довідку медичної установи про стан здоров’я Заявника (довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин форма № 100-2/о, затверджена Наказом МОЗ України № 651 від 18.04.2022 року);
 • Власноруч написану, засвідчену особистим підписом, довідку про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, що йому не видавалось свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва;
 • Оригінал та копію документу, який у встановленому законом порядку, підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника (паспорт);
 • Копію картки фізичної особи-платника податків, за виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку (ідентифікаційний номер);
 • Копія документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;
 • Власноруч написану, засвідчену особистим підписом, довідку особи про отримання/не отримання нею раніше свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та у разі наявності фату такого отримання, причину на підставі якої право на заняття адвокатською діяльністю було припинено;  
 • Характеристика з місця роботи або з місця проживання;
 • Довідка з місця роботи.

До заяви також додаються три фото розміром 3Х4, два пластикових швидкозшивачі.Корисні посилання
Рішення № 86 від 02 червня 2018 року Про внесення та затвердження змін до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, Положення про порядок прийняття та розгляд скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю

Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні


ОГОЛОШЕННЯ
23 квітня 2021 р. о 09.30 год.  за адресою м.Житомир, м-н Соборний, 1, Будинок правосуддя, 4-й поверх, «Шаховий зал» відбудеться складення письмового кваліфікаційного іспиту, який складатимуть наступні особи:

 1.         Зеленюк Юрій Павлович
 2.         Цимбалюк Юрій Григорович 
 3.         Шелест Яніна Юріївна
 4.         Сога Максим Леонідович
 5.         Збаражська Галина Вікторівна
 6.         Лук’янчук Юрій Віталійович
 7.         Єрко Ірина Миколаївна
 8.         Туровець Сергій Павлович 
 9.         Поспєлова-Петрук Оксана Олександрівна


ОГОЛОШЕННЯ
10 липня 2020 р. о 09.30 год.  за адресою м.Житомир, м-н Соборний, 1, Будинок правосуддя, 4-й поверх, «Шаховий зал» відбудеться складення письмового кваліфікаційного іспиту, який складатимуть наступні особи:
 1.       Гуменюк Сергій Павлович
 2.       Крилова Тетяна Миколаївна
 3.       Сіра Діана Миколаївна
 4.        Майданик Артем Олександрович
 5.        Данилишин Петро Богданович
 6.        Кравченко Андрій Олександрович
 7.        Захарченко Олена Євгеніївна
 8.        Прокопенко Ольга Василівна
 9.        Корніцький Дмитрій Юрійович
 10.        Кринін Ігор Олександрович 


ОГОЛОШЕННЯ
18 червня 2020 р. о 09.30 год.  за адресою м.Житомир, м-н Соборний, 1, Будинок правосуддя, 4-й поверх, «Шаховий зал» відбудеться складення письмового кваліфікаційного іспиту, який складатимуть наступні особи:
 1.              Гриб Олексій Сергійович
 2.        Малахов Марат Володимирович
 3.        Янчук Віктор Миколайович
 4.        Чуприна Андрій Володимирович
 5.        Клочан Ірина Олександрівна
 6.        Кочергіна Світлана Олександрівна
 7.        Бреднєва Діана Олександрівна
 8.        Бреднєв Олександр Олександрович 


Немає коментарів:

Дописати коментар

Designed By T